نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری بارانی بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری جویچه‌ای ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • آبیاری جویچه‌ای مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • آبیاری سطحی توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • آبیاری سطحی برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • آبیاری قطره‌ای زیرسطحی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • آباکوس بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • آب‌اندازی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • آب پنیر ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • آج تایر تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • آزمونگر تایر پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • آزمونگر تک چرخ پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آسیب‌های مکانیکی بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های مکانیکی وارد شده به غده‌های سیب‌زمینی در برداشت مکانیزه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • آکوستیک ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • آکوستیک بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • آمیلوپکتین بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • آمیلوز بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • آنالیز ابعادی توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • آنالیز ابعادی پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنالیز بافت تصویر پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • آنالیز جداسازی طیفی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • آنالیز چندمتغیره بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • آنتی اکسیدان ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • آنتوسیانین اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • آهنگ سرویس دهی تحلیل فرآیند حمل ساقه نیشکر از مزرعه تا کارخانه با استفاده از تئوری صف [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 109-122]

ا

 • ا: استوانۀ دوار بررسی خواص فیزیکی و حالتهای مختلف حرکتی سه نوع بذر در استوانۀ دوار برای پوشش‌دهی مناسب بذر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-68]
 • اتانول کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • اتیلن کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • اتمسفر اصلاح شده تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • اثرات زیست محیطی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]
 • ارتعاش طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • ارزیابی بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • ارزیابی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی اقتصادی بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • ارزیابی مزرعه ای ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • ارگونومی بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 31-46]
 • اسپکتروسکوپی فروسرخ نزدیک بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • استالدئید کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • استخراج تخم کدو بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • استراتژی راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • استوانه‌ی مکشی طراحی، ساخت و ارزیابی بذرکار نیمه‌خودکار سینی‌های نشاء [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • اسید اولئیک بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • اسید فیتیک اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • اسمز- اولتراسوند اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • اصطکاک خاک- فلز تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • اکستنسوگرافی خمیر مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • البرز اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 41-54]
 • الگوی پاشش ایستا بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوریتم ازدحام ذرات بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • الگوریتم ژنتیک پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • الگوریتم‌های فراابتکاری تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • الگوی کاشت بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • الگوی مصرف انرژی بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • ایمنی رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انار بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • انبارداری تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • انبار سرد تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • انباره خاک پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • انبارۀ خاک پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتخاب تراکتور رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتقال حرارت پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • انرژی تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید گندم آبی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی استان البرز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی مصرفی بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • انسداد فیزیکی بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • انفیس پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • انگور کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]

ب

 • بیاتی و انبارمانی نان حجیم مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • بادام ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • بار عمودی پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • بازده اقتصادی مقایسة اقتصادی خاک‌ورزی حفاظتی با خاک‌ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 109-124]
 • بازده انرژی بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی فرآیند خشک‌کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 37-54]
 • بازده کششی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • بازده کل انرژی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • بازده مزرعه ای بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • بافت اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • باقیماندۀ سموم اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • بامیه تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانک بذر تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • بخاردهی کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شاخص‌های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 59-70]
 • بی خاک ورزی تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • بی خاک ورزی تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 17-28]
 • بی خاک ورزی بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بی‌خاک‌ورزی ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • بی‌خاک‌ورزی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • بی‌خاک‌ورزی تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • بذر مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • بذر بررسی خواص فیزیکی و حالتهای مختلف حرکتی سه نوع بذر در استوانۀ دوار برای پوشش‌دهی مناسب بذر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-68]
 • بذرکار طراحی، ساخت و ارزیابی بذرکار نیمه‌خودکار سینی‌های نشاء [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • بذر گندم تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برداشت مکانیزه ارزیابی عملکرد مزرعه ای دروگر برنج خودگردان و موتوری پشتی و مقایسه آنها با برداشت دستی در استان گیلان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 55-72]
 • برداشت مکانیزۀ سیب‌زمینی بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های مکانیکی وارد شده به غده‌های سیب‌زمینی در برداشت مکانیزه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • برداشت مکانیکی بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • بررسی اقتصادی ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • برق ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی آرمانی بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنج بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • برنج بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • برنج مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • برنج ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • برنج بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • بسته‌بندی تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • بقایای برنج تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • بقایای ذرت اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]
 • بقایای کلزا بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • بقایای گیاهی پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 111-124]
 • بقایای گندم ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیلان حجمی ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • بینایی ماشین توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • بینایی ماشین رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره وری بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • بهره وری انرژی اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 41-54]
 • بهره‌وری انرژی مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره وری مصرف آب مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهره‌وری نهایی و متوسط بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • بهینه سازی مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • بهینه‌سازی کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شاخص‌های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 59-70]
 • بهینه‌سازی تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید گندم آبی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی استان البرز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهینه‌سازی بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیوگاز بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]

پ

 • پی‌آب تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • پایداری خاکدانه اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعه‌ای، مصرف سوخت، و عملکرد گندم در تناوب با ذرت [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 163-178]
 • پایداری شیب بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • پارامترهای زیست سنجی رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پاربویل شدن بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • پایش لحظه ای ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • پردازش تصویر تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پردازش تصویر طراحی و پیاده سازی یک سامانه سمپاش دقیق برای مدیریت علف های هرز با استفاده از سیستم بینایی رایانه در مزرعه چغندرقند [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 123-142]
 • پرسپترون چندلایه پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروبیوتیک ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • پسماند غذایی ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • پسماندهای کلزا بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • پشته‌های عریض تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • پیش خنک سازی بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • پلاستیک جمع کن بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • پلت بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • پلی‌وینیل‌پیرولیدون تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • پوست کن به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • پوسته بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • پوشش PLM بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • پوشش بسته‌بندی اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • پوشش‌دهی تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • پیوند سبزیجات بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]

ت

 • تابش مادون قرمز اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • تابع تولید محصول بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • تاپسیس رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تبدیل برنج تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجدیدپذیر پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجزیۀ سریع ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • تجمع نیترات تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • تحلیل پوششی داده‌ها تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید گندم آبی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی استان البرز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل سلسله مراتبی بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]
 • تحلیل عاملی ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • تخلیۀ سریع بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • تخمیر بی هوازی مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • تخم کدو بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • تخم مرغ بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • ترادیسک اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]
 • تراکتور پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • تراکتور بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 31-46]
 • تراکم خاک پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراکم خاک ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • تراکم خاک اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • تراوش بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • تردد ماشین ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • تشخیص استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • تشخیص تغییرات پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 111-124]
 • تشخیص علف هرز طراحی و پیاده سازی یک سامانه سمپاش دقیق برای مدیریت علف های هرز با استفاده از سیستم بینایی رایانه در مزرعه چغندرقند [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 123-142]
 • تصاویر چندطیفی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • تصویربرداری پس‌پراکنش‌لیزر پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • تعداد کارگر ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • تیغه‌های دوار طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]
 • تیغۀ برش بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • تقسیط کود ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • تکاننده شاخه بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • تلفات مخزن ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • تناسب اراضی ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • تناوب گندم-ذرت تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 17-28]
 • تن سنجی بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 31-46]
 • توابع اعتبارسنجی پهنه‌بندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز در کشاورزی استان خوزستان با استفاده از تحلیل خوشه ای FCM [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 125-138]
 • توانایی به‌دام انداختن رادیکال‌های آزاد ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • توزیع بذر ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • توزیع توان پهنه‌بندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز در کشاورزی استان خوزستان با استفاده از تحلیل خوشه ای FCM [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 125-138]
 • توزیع حرارت بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولید ارگانیک تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • تولید شیر بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]

ث

 • ثعلب بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]

ج

 • جایگزینی بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جداسازی ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • جداساز گرانشی طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جداکننده وزنی پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جریان خروج دانه مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • جرم مخصوص ظاهری خاک اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]
 • جرم مخصوص ظاهری خاک اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوی استیک ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]

چ

 • چای سازی بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • چای سیاه بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • چال کود ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی برای کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغ ها [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 47-58]
 • چروکیدگی پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • چغندرقند مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • چغندرقند اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حالت‌های حرکت بررسی خواص فیزیکی و حالتهای مختلف حرکتی سه نوع بذر در استوانۀ دوار برای پوشش‌دهی مناسب بذر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-68]
 • حرارت مخصوص مصرفی بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی فرآیند خشک‌کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 37-54]
 • حسگرهای مجاورتی محصول تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • حفره‌زن ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-14]

خ

 • خاکپوش شن اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاک لومی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • خاک ورزی تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • خاک ورزی اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاک‌ورزی تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • خاک‌ورزی حفاظتی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • خاک‌ورزی حفاظتی طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]
 • خاک‌ورزی نواری طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]
 • خراسان راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • خرما تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خزانۀ چغندرقند اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسارت محصولات باغی بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشک کردن مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • خشک‌کردن پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • خشک‌کردن تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشک‌کن انجمادی تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • خشک‌کن بسترسیال اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • خشک کن خورشیدی طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • خشک‌کن خورشیدی ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 91-108]
 • خشک‌کن دوار تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • خشکه‌کاری ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • خصوصیات پخت برنج بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • خصوصیات تبدیل اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • خصوصیات فیزیکی بذر ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • خط انتظار تحلیل فرآیند حمل ساقه نیشکر از مزرعه تا کارخانه با استفاده از تئوری صف [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 109-122]
 • خطی‌کار ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • خط کشت ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • خواص آنتی‌اکسیدانی ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • خواص فیزیکی تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • خواص فیزیکی پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص کیفی تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • خواص مکانیکی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • خواص مکانیکی بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • خواص میکروبی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • خوزستان برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • خوزستان ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • خوشه بندی پهنه‌بندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز در کشاورزی استان خوزستان با استفاده از تحلیل خوشه ای FCM [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 125-138]

د

 • داده کاوی تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دی اکسید تیتانیم کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • دانک کفیر مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • دانه کفیر ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • دانه‌های گچی بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • دبی آب عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • درصد برنج سفید سالم بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • درصد پُرشدگی ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • درصد ترک بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • درصد ریزش میوه بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • درصد شکستگی بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • درصد شکستگی ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 91-108]
 • درصد شکستگی ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • دروگر نیشکر ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • دستگاه تولید کمپوست ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • دگرچسبی تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • دینامیک سیالات محاسباتی بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینامومتر بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذخیره سازی شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذرت تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • ذرت علوفه ای مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رابطۀ نفوذ کوستیاکوف- لوئیس توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • رابطۀ نفوذ کوستیاکوف- لوئیس برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • راکتور مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • راندمان تبدیل کل بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • راندمان خشک‌کن ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 91-108]
 • ردیف‌کار پنوماتیک ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • رطوبت خاک بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های مکانیکی وارد شده به غده‌های سیب‌زمینی در برداشت مکانیزه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • رطوبت خاک ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • رطوبت خاک اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رطوبت شلتوک اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • رقم پنبه ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • رنسیمت بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • رنسیمت ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • رنگ تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • روز تردد‌پذیر ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • روش بارگیری ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • روش دلفی بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • روش سطح پاسخ مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش کاشت تاثیر روش کشت و رطوبت خاک بر کارایی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-108]
 • روش‌های برداشت مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش‌های پیش‌پردازش بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • روش‌های خاک‌ورزی اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]

ز

 • زاویة شیب عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • زاویۀ استقرار بررسی خواص فیزیکی و حالتهای مختلف حرکتی سه نوع بذر در استوانۀ دوار برای پوشش‌دهی مناسب بذر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-68]
 • زاویۀ سمت قرارگیری عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • زیتون بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • زیتون تلخ مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • زردآلو تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • زردآلو تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • زردآلو تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیرشکن تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • زیرشکن پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیرشکن کج ساق بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • زیست ‌نانوکامپوزیت بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • زعفران راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • زمان برداشت بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • زمان پیشروی برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • زمان رسیدن تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • زمان های نیم و هفت – هشتم سردشدن بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • زهکشی زیرزمینی بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • زئین تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]

س

 • سازه طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازه‌های تنظیم‌کنندة جریان ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • سامانة گرمایش خورشیدی عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه کنترل ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • سامانه کنترل الکترونیکی ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانۀ استنتاج عصبی- فازی بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • سامانۀ اطلاعات جغرافیایی ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • سامانۀ درجه‌بندی ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • سامانۀ کشت معمولی تحلیل و مقایسۀ انرژی دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی تیوبر سیب زمینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 71-84]
 • سامانۀ کنترل الکترونیکی ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • سامانۀ هواکشت تحلیل و مقایسۀ انرژی دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی تیوبر سیب زمینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 71-84]
 • سیب زمینی شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیب‌زمینی تاثیر روش کشت و رطوبت خاک بر کارایی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-108]
 • سبزی ها مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • سبوس برنج بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • سبوس گندم اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • سختی برنج بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • سد خاکی بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • سرعت پیشروی بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های مکانیکی وارد شده به غده‌های سیب‌زمینی در برداشت مکانیزه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • سرعت پیشروی مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • سرعت پیشروی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • سرعت پیشروی ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • سرعت پیشروی ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • سرعت پیشروی اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]
 • سرعت پیشروی اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرعت تسمه ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • سرعت جوانه‌زنی تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرمازدگی تشعشعی بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم حرکت اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • سطوح کودی نیتروژن تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • سفتی بافت تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • سفیدی بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • سمپاش ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • سم‌پاش باغی بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سمپاش هوشمند توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • سمپاش هوشمند طراحی و پیاده سازی یک سامانه سمپاش دقیق برای مدیریت علف های هرز با استفاده از سیستم بینایی رایانه در مزرعه چغندرقند [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 123-142]
 • سنجش ‌از دور پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 111-124]
 • سنگ طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سن گیاهچه تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • سینی نشا طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 79-92]
 • سینی نشاء طراحی، ساخت و ارزیابی بذرکار نیمه‌خودکار سینی‌های نشاء [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • سوخت اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 41-54]
 • سود تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]

ش

 • شاخص انرژی بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • شاخص مخروط خاک پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • شاخص های انرژی تحلیل و مقایسۀ انرژی دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی تیوبر سیب زمینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 71-84]
 • شاخص‌های طیفی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • شاخص های مکانیزاسیون بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • شاخص‌ هزینه‌ای مکانیزاسیون تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیاربازکن تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • شیار‌باز‌کن تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • شالیکوبی مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • شانه ارتعاشی نیوماتیکی (بادی) بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • شبکة آبیاری ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • شبکه عصبی مصنوعی شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکه عصبی مصنوعی (ANN) پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • شبکۀ عصبی مصنوعی پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شبیه‌سازی اجزا محدود تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • شدت کاربرد کود ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • شیرفندق ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • شکستگی بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • شلتوک به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • شلتوک تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • شلتوک برنج کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شاخص‌های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 59-70]
 • شهرستان مهران بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • شهرستان نی ریز مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوری خاک مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • شوری منطقۀ ریشه برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]

ص

 • صفحات شیبدار طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صفحة بذر شیاردار ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • صفحۀ جاذب ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 91-108]
 • صنایع غذایی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]

ض

 • ضایعات تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • ضایعات برنج ارزیابی عملکرد مزرعه ای دروگر برنج خودگردان و موتوری پشتی و مقایسه آنها با برداشت دستی در استان گیلان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 55-72]
 • ضخامت پلاستیک بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • ضریب کیفیت سم‌پاشی بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طبقه بند تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • طبقه بندی بیز توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • طبقه‌بندی دانه تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طبقه‌بندی نظارت‌شده پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 111-124]
 • طراحی تیغه بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • طراحی و ساخت طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • طراحی و ساخت طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]
 • طراحی و ساخت طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار با موزع فنجانی مخروطی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 179-190]
 • طراحی و ساخت طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • طیف سنجی فروسرخ نزدیک کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]
 • طول ورز دادن بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]

ظ

 • ظرفیت باربری خاک ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • ظرفیت عملی مزرعه‌ای ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • ظرف نانویی‌کیتوزان (شانه) تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]

ع

 • عامل کنترل زهکشی برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • عدد اسیدی بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • عدد پراکسید بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • عدسی فرسنل عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • عرض خیس‌شدگی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • عشایر ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 29-42]
 • علف های هرز تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • علف های هرز اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • علف هرز استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • علف هرز توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • عمر اقتصادی پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • عمر نگهداری اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • عمق خاک ورزی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • عمق خیس‌شدگی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • عمق زهاب برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • عمق کار بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های مکانیکی وارد شده به غده‌های سیب‌زمینی در برداشت مکانیزه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • عمق کاشت تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • عملکرد برنج تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • عملکرد حرارتی پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد کششی تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • عملکرد گندم ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • عملکرد گندم تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد محصول اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]
 • عملکرد هیدرولیکی ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]

غ

 • غیریکنواختی پاشش بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیرمخرب کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]
 • غیر مخرب بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • غلظت متغیر ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • غوطه‌وری کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شاخص‌های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 59-70]

ف

 • فاز اصطکاکی تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • فاز روان کاری تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • فرآوری چای بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • فرآوری چای بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • فشار باد لاستیک پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • فیلم برداری تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • فیلم ‏های مرکب خوراکی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]

ق

 • قابلیت اطمینان رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • قارچ دکمه‌ای اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • قدرت احیاکنندگی آهن ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • قطر متوسط حجمی و عددی بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • قطر وزنی ذرات خاک اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • قطعه بندی تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • قلمه کاری بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]

ک

 • کارآیی انرژی اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 41-54]
 • کارآیی فنی تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید گندم آبی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی استان البرز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارایی مصرف آب تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • کارائی کارنده ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاربرد مقدار متغیر نهاده طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • کارخانه‌های چای‌سازی بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • کارنده مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • کارنده ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • کاشت داخل جویچه مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاشت مستقیم ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاهش ویژگی.‏ تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کج ساق اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • کج ساق اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • کج‌ساق تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • کدوی آجیلی بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • کریجینگ مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • کردستان رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرک ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 29-42]
 • کشاورزی دقیق طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • کشاورزی دقیق ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • کشاورزی دقیق تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • کشاورزی دقیق تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشت زیر پلاستیک بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • کشت مستقیم ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • کشت مستقیم اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعه‌ای، مصرف سوخت، و عملکرد گندم در تناوب با ذرت [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 163-178]
 • کشت مستقیم مقایسة اقتصادی خاک‌ورزی حفاظتی با خاک‌ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 109-124]
 • کشت نشایی چغندر قند ارزیابی سامانه های نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • کیفیت کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]
 • کفیران ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • کفیران پروتئین‏های آب پنیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • کفیران و زانتان مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • کلاله زعفران ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • کلرید کلسیم تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • کلکتور طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • کم‌آبیاری بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • کمباین ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • کمباین برداشت تاثیر روش کشت و رطوبت خاک بر کارایی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-108]
 • کمباین پنبه ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • کمپوست بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • کم خاک ورزی تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 17-28]
 • کم‌خاک‌ورزی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • کم‌خاک‌ورزی اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعه‌ای، مصرف سوخت، و عملکرد گندم در تناوب با ذرت [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 163-178]
 • کم‌خاک‌ورزی مقایسة اقتصادی خاک‌ورزی حفاظتی با خاک‌ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 109-124]
 • کنترل خودکار به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • کنترل سرعت ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • کنترل هوشمند سوخت موتور ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • کَندن نشا اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود آلی ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • کود دامی مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • کود دامی پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • کود دامی طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کوددهی درختان ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی برای کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغ ها [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 47-58]
 • کود گاوی بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • کولتیواتور تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • کولتیواتور اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]

گ

 • گازهای گلخانه‌ای بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی فرآیند خشک‌کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 37-54]
 • گازهای گلخانه‌ای بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • گاما اوریزانول بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • گیاه گلرنگ طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرگان بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرما ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • گرمایش جهانی بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]
 • گیلاس سیاه اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • گلخانه ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • گلخانه هشت وجهی طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • گل زعفران ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • گندم ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • گندم تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • گندم تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • گندم طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]
 • گندم اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]
 • گندم ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • گندم ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • گندم مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید گندم آبی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی استان البرز) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • گندم آبی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • گندم‌های سرداری و پارسی مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • گوجه‌فرنگی تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • گوجه‌فرنگی کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]

ل

 • لغزش تراکتور اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]

م

 • ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • مازندران بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • ماست میوه‌ای قالبی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • ماشین برداشت گلبرگ طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین برداشت نیشکر ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین بینایی به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • ماشین بینایی استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • ماشین بینایی تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • ماشین بینایی شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین خودکار کشت نشا طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 79-92]
 • ماشین کاشت بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]
 • ماشین نخریسی برقی ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 29-42]
 • ماشین نشاکار تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • ماشین‌های فعلی بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماشین‌های کشاورزی بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • ماشین هواده ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-14]
 • مایکروویو اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • مالتودکسترین تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • ماهی قزل آلا رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ماهواره پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • مبدل حرارتی پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • متان بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • متیل سیکلوپروپن تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • مته گودزن ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی برای کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغ ها [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 47-58]
 • محتویات شکمبه بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • محصول گندم‌ بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • محلول نانو‌امولسیون‌کیتوزان تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • مخزن مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • مخزن خاک تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • مدیریت بقایا تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • مدیریت بقایا ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت بقایای گیاهی تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • مدیریت ماشین آلات جنگل بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت موضعی طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • مدیریت موضعی ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • مدل جایگزینی پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • مدل ریاضی ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • مدل رگرسیونی پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل رگرسیونی مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل رنگی استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • مدل‌سازی مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • مدل‌سازی تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • مدل‌سازی بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • مدل عباسی و همکاران ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • مرغ گوشتی اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 41-54]
 • میزان مصرف سوخت مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف انرژی تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 17-28]
 • مصرف سوخت تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • مصرف سوخت تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • مصرف سوخت پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف سوخت تراکتور بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • مقایسه فنی و اقتصادی مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت غلتشی پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت کششی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • مقاومت کششی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • مقاومت کششی پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مقاومت کششی مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مکانیزاسیون راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • مکانیزاسیون ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • مکانیزاسیون پیاز ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • مکانیک برش بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • مکش ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • منافع ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • مینی تیوبر سیب زمینی تحلیل و مقایسۀ انرژی دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی تیوبر سیب زمینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 71-84]
 • منحنی مشخصۀ رطوبتی بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • منطق فازی بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • مواد آلی بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • مواد تغییر فاز دهنده طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • مواد رطوبت‌گیر اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • موتور پله‌ای ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • موتور پله‌ای ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • مورفولوژی توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • موزع استوانه ای بادی ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • موزع ثقلی ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • موزع مخروطی طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار با موزع فنجانی مخروطی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 179-190]
 • موزع مکانیکی طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار با موزع فنجانی مخروطی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 179-190]
 • موزع نوع گردنده پره‌ای طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]

ن

 • نانوکریستال‌ سلولز بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • نیتروژن تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • نخ کرک ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 29-42]
 • نخل بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیروی برشی بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • نیروی جانبی بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیروی شکست بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • نیروی ضربه‌ای ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • نیروی فشاری ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • نیروگاه‌های کوچک ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیروی مقاوم افقی بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسبت فایده به هزینه تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسبت گرادیان بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • نشاء طراحی، ساخت و ارزیابی بذرکار نیمه‌خودکار سینی‌های نشاء [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 81-94]
 • نشای چغندر‌قند اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشای ریشه لخت ارزیابی سامانه های نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشاسته بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • نشاسته-PVOH بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • نشاکاری ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • نشاکار نیمه خود پیاز بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • نشاکار نیمه خودکار ارزیابی سامانه های نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشای گوجه فرنگی طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 79-92]
 • نیشکر برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • نیشکر تحلیل فرآیند حمل ساقه نیشکر از مزرعه تا کارخانه با استفاده از تئوری صف [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 109-122]
 • نفوذپذیری برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • نفوذپذیری خاک اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]
 • نفوذپذیری نسبت به بخار آب و گاز بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • نفوذسنج بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • نقشه تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیم جوش کردن کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شاخص‌های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 59-70]

و

 • واحد برش ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • واحد جدایش ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • واحد کوبش ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • واژه‌های کلیدی: کشاورزی حفاظتی بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژگی‌های حسی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]

ه

 • هیدراتاسیون سرد و گرم اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • هیدروپونیک مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هیدروترمال اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • هیدروکلوئیدها تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • هزینه ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • هزینه تعمیر و نگهداری پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • هزینه حمل و نقل بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • هزینه کارگری ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-14]
 • هزینۀ برداشت ارزیابی عملکرد مزرعه ای دروگر برنج خودگردان و موتوری پشتی و مقایسه آنها با برداشت دستی در استان گیلان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 55-72]
 • هزینۀ تولید مقایسة اقتصادی خاک‌ورزی حفاظتی با خاک‌ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 109-124]
 • هستة انار ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • همبستگی فوریه – رینولدز بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • همپوشانی بشقاب‌ها اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]
 • هم زدن مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • هوادهی چمن ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-14]

ی

 • یولاف وحشی پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • یونجه مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]