ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی برای کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغ ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

رایج‌ترین شکل گودال­کن‌هایی که در جهان برای حفر چال‌کود ‌استفاده می­شود، شکل مجهز به متۀ مارپیچ و شامل انواع دستی موتوری و پشت تراکتوری است. این گودال­کن­ها ‌هر یک به دلایلی در شرایط ایران قابل ‌استفاده نیست. در این پژوهش یک گودال­کن هیدرولیکی با الگوبرداری از عملکرد مینی لودرها ساخته شد که قابلیت به‌کارگیری در فضاهای محدود را داراست و می‌تواند گودال­هایی به قطر 20-15 سانتی‌متر و تا عمق 50 سانتی­متر را با حداقل به‌هم خوردگی، به­منظور کوددهی درختان، در خاک ایجاد کند. در این ماشین از نیروی هیدرولیک برای چرخش مته و بالا و پایین بردن مته در گودال استفاده می‌شود و برخلاف انواع رایج دستی و تراکتوری، مته با سرعت آرام و با اِعمال نیروی عمودی به داخل خاک پیچ
می­شود و خاک محبوس در بین پره‌ها با بالا آمدن مته از گودال خارج می‌گردد. برای انتخاب مناسب‌ترین نوع مته برای این ماشین، سه
نوع مته مارپیچ شامل مته مارپیچ با نوک مخروطی (با دو گام مختلف مارپیچ) و مته مارپیچ با لبه برش صفحه‌ای، و یک نوع متۀ استوانه‌ای ارزیابی شدند. در استفاده از این مته­ها گشتاور و توان مورد نیاز برای نفوذ در خاک، انرژی مصرفی و عملکرد مته در تخلیۀ گودال نیز بررسی شد. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که مته­های مارپیچ با نوک مخروطی با صرف حداقل انرژی و مدت زمان، بهترین گزینه برای حفر گودال با این ماشین هستند. در خاک‌های سخت و اصطکاکی برای تخلیۀ مطلوب گودال، مارپیچ‌های با گام کوچک‌تر و در خاک‌های چسبنده برای جلوگیری از فشرده شدن خاک در بین پره‌ها، مارپیچ‌های با گام بزرگ‌تر قابل توصیه خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


Ponder, F. Jr. and Darrell, E. A. 1997. Soil Sampler for Rocky Soils. North Central Forest Experiment Station Forest Service - U. S. Department of Agriculture 1992 Folwell Avenue St. Paul, Minnesota 55108.

 

Gilman, E. F. 2004. Effects of amendments, soil additives and irrigation on tree survival and growth. J. Arboric. 30(5): 301-310.

 

Harris, R. W. 1992. Arboriculture: Integrated Management of Landscape Trees, Shrubs, and Vines. 2nd Ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

 

Jurgensen, M. F, Larsen, M. J. and Harvey, A. E .1997. A soil sampler for steep, rocky sites. Research Note INT-217. Ogden, UT: U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Inter-mountain Forest and Range Experiment Station.

 

Miller, J., Fragar, L. and Franklin, R. 2004. Farm Machinery Safety. Injuries Associated with Posthole Diggers. Australian Centre for Agricultural Health and Safety and Rural Industries Research and Development Corporation, Canberra.

 

Smalley, T. J. and Wood, C. B. 1995. Effect of backfill amendment on growth of red maple. J. Arboric. 21, 247-249.

 

Zong, W. Y., Wang, J. L., Huang, X. M., Yu, D., Zhao, Y. and Graham, B. 2016. Development of a mobile powered hole-digger for orchard tree cultivation using a slider-crank feed mechanism. Int. J. Agric. Biologic. Eng. 9(3): 48-56.