نشریه تحقیقات سامانه­ ها و مکانیزاسیون کشاورزی

 

با درجۀ علمی– پژوهشی شمارة 3/18/81671 مورخ 1394/4/31 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 نمایه شده در CABI، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ایران ژورنال، بانک اطلاعات نشریات کشور، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی و مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی (Agrisis)،

مقاله‌های علمی در زمینه مدیریت، بررسی، ارزیابی و توسعه ماشین‌های کشاورزی و سامانه‌های فنی و مهندسی کشاورزی، انرژی در کشاورزی، ایمنی و ارگونومی، و همچنین تحقیقات بین‌رشته‌ای و فناوری‌های نوین و پیشرفته در حوزه‌های زراعت، باغبانی، صنایع غذایی، دام و شیلات با تکیه بر جنبه‌های کاربردی، زیست محیطی و آینده‌ پژوهی که به زبان فارسی نوشته شده و قبلاً منتشر نشده یا برای انتشار در مجله یا نشریه‌ای دیگر ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری می­ پذیرد و در صورت تأیید به ­ترتیب تاریخ وصول چاپ می‌کند. همچنین مقاله­ های گردآوری یا تحلیلی که توسط پژوهشگران صاحب­نظر و تنها به دعوت هیأت تحریریه در زمینه مسائل روز فنی و مهندسی تهیه شده است، پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهد رسید.

این مجله یک دو فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی منتشر می شود. تمامی مقالات به روش داوری بسته بررسی می شوند.

 ****************************************************

  •  این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.
  • به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان؛ در بررسی اصالت مقالات این نشریه، از نرم‌افزار  «همانندجو» برای مقالات فارسی و از نرم‌افزار «iThenticate» برای مقالات انگلیسی استفاده می‌شود.
  •                ***************************************************

     پرداخت هزینه های نشریه به صورت آنلاین از سایت موسسه تحقیقات فنی و مهندسی یا واریز به حساب شماره حساب 510100004001042903014689 IR  بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران  بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی موسسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی امکان پذیر است.

شماره جاری: دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-208 

6. بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان

صفحه 73-90

ندا منصوری؛ حسن ذکی دیزجی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ عباس عساکره


13. ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه

صفحه 191-208

مریم لطفعلیان؛ محمد دهقان خانیکی؛ سجاد رستمی کندری؛ بهرام حسین زاده سامانی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2476-4612
شاپا الکترونیکی
24764620

بانک ها و نمایه نامه ها