دوره و شماره: دوره 16، شماره 65، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-130 
3. عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی

صفحه 19-30

داود مومنی؛ احمد بناکار؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی


5. به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک

صفحه 47-64

محمد شاکر؛ سعید مینایی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد بناکار؛ عبدالعباس جعفری


7. طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی

صفحه 79-92

داوود محمدزمانی؛ جلال الدین قضاوتی؛ مهرداد نظری


9. تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن

صفحه 109-128

محمد عسکری؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ حسینعلی تاش شمس آبادی