اهداف و چشم انداز نشریه علمی

تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی

 

انتشار نشریه تخصصی " تحقیقات مهندسی سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی" با هدف ارتقای سطح دانش علمی متخصصان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، هم‌چنین تبادل یافته‌ها و دستاوردهای تازه علمی و پژوهشی با پوشش‌دهی حوزه‌های تخصصی ذیربط، مدنظر است. این مجله در نظر دارد با ساماندهی خروجی پژوهش‌های حوزه مکانیزاسیون و ماشین­ های کشاورزی و ایجاد ارتباط سیستماتیک بین‌رشته‌ای، سبب تقویت پایه‌های علمی در تخصص مذکور و زیرشاخه‌های مرتبط شود؛ به گونه‌ای که، ضمن کمک به گسترش ایده‌های نو و اعتلای پژوهش‌های علمی در حوزه تخصصی مذکور و ایجاد ارتباط مناسب بین نیازها و دستاوردهای پژوهشی کاربردی، ﺯﻣﻴﻨﻪﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺩﺭ تشخیص و رفع معضلات موجود در حوزه تخصصی مکانیزاسیون و ماشین­ های کشاورزی را فراهم نماید.

نشریه علمی  تحقیقات مهندسی سامانه‌ها و مکانیزاسیون کشاورزی در این راستا و با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی محققان و پژوهشگران کشور طی تاییدیه شماره 3/18/81671 مورخ 94/4/31 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با درجه علمی و پژوهشی به جمع نشریات علمی کشور پیوسته است. حوزه جذب مقاله این نشریه به شرح زیر تعیین شده است.

- اتوماسیون عملیات کشاورزی؛
- انرژی‌های نوین و تجدیدپذیر در کشاورزی؛
- ایمنی و ارگونومی در سامانه­ های مکانیزه کشاورزی؛
- بهینه‌سازی و ارزیابی ماشین‌ها و سامانه‌های فنی و مهندسی کشاورزی؛
- تعمیر، نگهداری و مدیریت سامانه­ های مکانیزه کشاورزی؛
- کشاورزی حفاظتی؛
- کشاورزی دقیق؛
- مدیریت ضایعات کشاورزی؛
- مدیریت و بهینه­ سازی مصرف انرژی در سامانه­ های مکانیزه کشاورزی؛
- موتور و تراکتور.