دوره و شماره: دوره 19، شماره 71، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-160 
4. بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی

صفحه 29-42

سید بابک صلواتیان؛ کوروش مجد سلیمی؛ ارژنگ جوادی


5. بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو

صفحه 43-54

مجید اصغری چنار؛ محمد هاشم رحمتی؛ شهرام نوروزیه؛ عباس رضایی اصل