کلیدواژه‌ها = برنج
تعداد مقالات: 5
1. بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران)

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

عادل واحدی؛ محمد یونسی الموتی؛ احمد شریفی مالواجردی


2. ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-100

الیاس دهقان؛ محمدجواد شیخ داوودی؛ حسن ذکی دیزجی؛ عبدالعلی گیلانی


3. مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران)

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-28

حمیدرضا گازر؛ محمدرضا علیزاده؛ محمد یونسی الموتی


4. بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی

دوره 16، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-70

فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی‌زاده


5. بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان)

دوره 16، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 25-40

حمیدرضا سالمی؛ بهرام اندرزیان؛ سارا گوانجی