نویسنده = یوسف عباسپور گیلانده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

محمد عسکری؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده


2. پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

محمد عسکری؛ یوسف عباسپور گیلانده


3. تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی

دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

سجاد سبزی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ حسین جوادی کیا


4. تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

یوسف عباسپور گیلانده؛ فرشته حسن خانی قوام؛ غلامحسین شاهقلی


5. تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور

دوره 18، شماره 68، بهار و تابستان 1396، صفحه 71-88

صداقت فاضلی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ غلامحسین شاهقلی؛ ضرغام فاضل نیاری


6. تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن

دوره 16، شماره 65، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-128

محمد عسکری؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ حسینعلی تاش شمس آبادی