نویسنده = سعید مینایی
تعداد مقالات: 4
1. رهیافتی برای به دست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 20، شماره 73، پاییز و زمستان 1398، صفحه 113-128

بهزاد بهزادی مکوندی؛ علی محمد برقعی؛ ارژنگ جوادی؛ سعید مینایی؛ مرتضی الماسی


2. بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی

دوره 19، شماره 71، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-80

میثم لسانی؛ سعید مینایی؛ جعفر مساح؛ رضا صالحی


3. عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی

دوره 16، شماره 65، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-30

داود مومنی؛ احمد بناکار؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی


4. به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک

دوره 16، شماره 65، پاییز و زمستان 1394، صفحه 47-64

محمد شاکر؛ سعید مینایی؛ محمد هادی خوش تقاضا؛ احمد بناکار؛ عبدالعباس جعفری