کلیدواژه‌ها = واحد جدایش
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-96

سجاد رستمی؛ مریم لطفعلیان؛ بهرام حسین زاده سامانی