نویسنده = محمدعلی رستمی
تعداد مقالات: 5
1. بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدعلی رستمی؛ ناصر طاهری خراسانی


2. تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

محمدعلی رستمی؛ بهمن پناهی؛ غلامرضا برادران؛ محمدجواد عصاری


3. پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-124

محمدعلی رستمی؛ هوشنگ افضلی گروه


4. بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس

دوره 18، شماره 68، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-46

محمد شاکر؛ محمد علی رستمی؛ سید منصور علوی منش


5. ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-42

هوشنگ افضلی گروه؛ محمدعل رستمی