نویسنده = احمد شریفی مالواجردی
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1396

پیام فرهادی؛ عبدالله گل‌محمدی؛ احمد شریفی؛ غلامحسین شاهقلی


2. پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک

دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-36

پیام فرهادی؛ عبدالله گل محمدی؛ احمد شریفی مالواجردی؛ غلامحسین شاهقلی


3. بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران)

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

عادل واحدی؛ محمد یونسی الموتی؛ احمد شریفی مالواجردی