تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی - وزارت جهاد کشاورزی

2 عضو هیات علمی (دانشیار) موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

مهم‌ترین مشکلات موجود در خشک‌کردن برنج، مصرف بالای انرژی و غیر یکنواختی خشک شدن شلتوک در خشک‌کن‌های خوابیده رایج می‌باشد که شانس شکستگی دانه در مراحل فراوری برنج را افزایش می‌دهد. در این مقاله عملکرد یک دستگاه خشک‌کن دوار جدید ساخته شده در کارخانه شالی‌کوبی برادران زارع با خشک‌کن رایج برنج (خشک‌کن خوابیده) برای خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی ارزیابی شد. علاوه بر شاخص‌های زمان خشک‌کردن، روند تغییرات رطوبت شلتوک و انرژی مصرف شده فرآیند، تاثیر کاربرد هر کدام از خشک‌کن‌ها نیز بر روی شاخص‌های کیفی راندمان تبدیل، درصد پوست‌کنی شلتوک، راندمان تبدیل برنج کامل و درصد شکستگی دانه ها نیز بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از تحقیق نشان داد بدلیل گرمای محیط قرارگیری خشک‌کن خوابیده، کاربرد این خشک‌کن موجب کاهش زمان خشک‌کردن در حدود 9 درصد و صرفه جویی مصرف انرژی تا 9/8 درصد شد. انرژی ویژه مصرفی برای تبخیر رطوبت شلتوک در خشک‌کن خوابیده نیز MJ/KgH2O5/13 بود که حدود 11 درصد نسبت به خشک‌کن دوار کمتر بود. با استفاده از خشک‌کن دوار راندمان تبدیل برنج 8/3 درصد بیشتر شد. کاربرد خشک‌کن دوار تاثیر قابل توجهی بر پوست‌کنی شلتوک خشک‌شده نداشت. استفاده از خشک‌کن دوار برای خشک‌کردن شلتوک، راندمان تبدیل برنج کامل(سالم) را حدود 5/7 درصد افزایش و مقدار خرده برنج را نیز تا حدود 8/7 درصد کاهش داد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 آذر 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1397