دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1396

ضرغام فاضل نیاری؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ یوسف عباسپور گیلانده


3. پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1396

پیام فرهادی؛ عبدالله گل‌محمدی؛ احمد شریفی؛ غلامحسین شاهقلی


4. پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1396

کامل قادرنژاد؛ غلامحسین شاهقلی؛ عارف مردانی کرانی


5. بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

محمد عسکری؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده


6. اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397

عبدالمجید معین فر؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمین


7. تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

محمد جوام؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ افشین مرزبان


8. پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

محمد عسکری؛ یوسف عباسپور گیلانده


9. اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1397

اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی


10. بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

محمد حجازیان؛ مجید لطفعلیان؛ سلیمان محمدی لیمایی


11. اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

علی اکبر صلح جو؛ سید منصور علوی منش


12. تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

حمیدرضا گازر؛ محمدرضا علیزاده


13. بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1397

محمد اسماعیل اسدی؛ حمیدرضا صادق نژاد


14. طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1397

رضا رحیمی؛ محمد حسین کیانمهر؛ سیدرضا حسن بیگی؛ پیام زرافشان


15. ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

مجید روزبه؛ علی خانی


16. بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1397

سیامک مصلحی رودی؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ محمد حسین آق خانی


17. ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1397

رحیم صیدی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ حسن مسعودی


18. مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

علی رشادصدقی؛ ابوالفضل ناصری؛ خسرو محمدی قرمزگلی


19. ارزیابی سامانه های نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1397

اورنگ تاکی؛ اردشیر اسدی


20. اثر شرایط رطوبتی خاک بر کارآیی ماشین کارنده بیخاکورز و عملکرد گندم آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1398

الیاس دهقان؛ سید محمد جواد افضلی


21. تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1398

محمدعلی رستمی؛ بهمن پناهی؛ غلامرضا برادران؛ محمدجواد عصاری


22. مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

صادق افضلی نیا؛ عبدالحمید کریمی؛ عبدالرسول شیروانیان


23. رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1398

بهزاد بهزادی مکوندی؛ علی محمد برقعی؛ ارژنگ جوادی؛ سعید مینایی؛ مرتضی الماسی


24. تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

علی متولی؛ ابراهیم شهبازی؛ سید جعفر هاشمی؛ رضا طباطبایی کلور


25. شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

رویا فرهادی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ بهاره جمشیدی؛ احمد موسی پور گرجی


27. مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

سجاد میرزایی؛ جلال خدائی؛ سمیرا زارعی


28. بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1398

پیمان خرم شکوه؛ مهدی کسرایی؛ سید مهدی نصیری؛ محمد اسلامی؛ محمدامین نعمت اللهی


29. پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1398

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ محمد حسین کیانمهر


30. بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدعلی رستمی؛ ناصر طاهری خراسانی


31. طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1398

جلال جوادی مقدم؛ سعید عزلتی؛ قاسم زارعی؛ داود مومنی؛ فرزاد آزادشهرکی


32. مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

اصغر زورآبادی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ اصغر عابدی؛ امین لطفعلیان دهکردی؛ احسان شهبازی


33. پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

حمیده فریدی؛ اکبر عرب حسینی؛ قاسم زارعی؛ مارتین اوکوس


34. تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

مجید روزبه


35. ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

داود مومنی؛ قاسم زارعی؛ جلال جوادی مقدم


36. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1398

بابک بهشتی؛ ندا رئیسی جعفرآبادی؛ هومن شریف‌نسب


37. اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

علی اکبر صلح جو؛ محسن بذرافشان؛ فرخ دین قزلی