کلیدواژه‌ها = علف هرز
تعداد مقالات: 2
1. توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-68

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده


2. استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی

دوره 18، شماره 68، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-30

امیرحسین افکاری سیاح؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ منصور راسخ؛ مهساسادات رضوی