کلیدواژه‌ها = کدوی آجیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو

دوره 19، شماره 71، پاییز و زمستان 1397، صفحه 43-54

مجید اصغری چنار؛ محمد هاشم رحمتی؛ شهرام نوروزیه؛ عباس رضایی اصل