نویسنده = هوشنگ افضلی گروه
تعداد مقالات: 2
1. پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-124

محمدعلی رستمی؛ هوشنگ افضلی گروه


2. ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-42

هوشنگ افضلی گروه؛ محمدعل رستمی