دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1396

کامل قادرنژاد؛ غلامحسین شاهقلی؛ عارف مردانی کرانی


3. بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1396

محمد عسکری؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده


4. اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1397

عبدالمجید معین فر؛ غلامحسین شاهقلی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ترحم مصری گندشمین


5. ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1397

رحیم صیدی؛ محمد اسماعیل خراسانی فردوانی؛ محمدجواد شیخ داودی؛ حسن مسعودی


6. پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1398

سعید آقاعزیزی؛ منصور راسخ؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ محمد حسین کیانمهر


7. بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدعلی رستمی؛ ناصر طاهری خراسانی


8. پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1398

حمیده فریدی؛ اکبر عرب حسینی؛ قاسم زارعی؛ مارتین اوکوس


9. تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1398

مجید روزبه


10. ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1398

داود مومنی؛ قاسم زارعی؛ جلال جوادی مقدم


11. اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

علی اکبر صلح جو؛ محسن بذرافشان؛ فرخ دین قزلی


12. اندازه‌گیری شاخص‌های انرژی تولید ذرت دانه‌ای تحت سامانه‌های مختلف خاک‌ورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

هوشنگ افضلی گروه؛ فرزاد آزادشهرکی؛ لادن شفیعی


13. تولید اتانول زیستی از ضایعات نان با هیدرولیز آنزیمی و تخمیر با مخمر ساکارومایسس سرویزیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

سیدرضا حسن بیگی؛ سمانه ترابی؛ بهزاد ستاری؛ برات قبادیان


14. ارزیابی خواص کیفی هویج در خشک کنی با مایکروویو با پیش تیمار های مختلف به کمک شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1399

محسن آزاد بخت؛ محمد جواد محمودی؛ محمد واحدی ترشیزی؛ رضا قزاق جاهد


15. ارزیابی روش کشت مستقیم (بدون خاک‌ورزی) گندم با میزان متفاوت بذر و در شرایط مختلف ارتفاع بقایای برنج در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

نعیم لویمی؛ الیاس دهقان


16. استفاده از یادگیری عمیق در تشخیص خودکار بیماری گیاهان بر اساس پردازش تصویر برگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

رویا راد؛ فاطمه وردی؛ محمد موسوی


17. هضم بی هوازی حالت جامد قسمت آلی زباله جامد شهری برای تولید بیوگاز (مطالعه موردی در مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399

محسن ثقوری؛ رضا عبدی؛ محمد علی ابراهیمی نیک؛ عباس روحانی؛ محمد علی میسمی


18. بررسی استفاده از انواع ماشین های وجین کن (موتوردار و بدون موتور) برای کنترل علف های هرز برنج ارقام دیلمانی و حسن سرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

عادل رنجی؛ داود محمدزمانی؛ محمد غلامی پرشکوهی؛ محمد قهدریجانی


19. ساخت و ارزیابی سامانه تزریق هوا به داخل خاک و مدلسازی پارامترهای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1399

حمید محمدی نژاد؛ محمد حسین آق خانی؛ محمد حسین عباسپورفرد؛ عباس روحانی


20. ارزیابی شاخص‌های فنی کاشت در کارنده کم خاک‌ورز اصلاح شده در زراعت سویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399

حمیدرضا صادق نژاد؛ مریم برزنونی؛ حسینعلی شمس آبادی؛ محمد هاشم رحمتی


21. تحلیل انرژی مصرفی و اثرات زیست محیطی تولید برنج در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1399

زهرا یوسفی؛ عادل واحدی؛ فاطمه عسکری بزایه


22. طراحی، ساخت و ارزیابی جداکننده سیکلونی جهت جدایش کلاله از گلبرگ زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1399

بابک بهشتی؛ جواد نعمتی؛ سید علی محمد برقعی


23. بررسی تاثیر محیط کشت ، دما و pH بر عملکرد ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در فتوبیوراکتور عمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

احمد محمدی؛ حمید مشهدی؛ فهیمه محمود نیا؛ محمد حسین افشار بخش