مقاله پژوهشی
ارزیابی توزیع عرضی، ارتفاع پاشش و اندازه قطرات در سه نوع سم‌پاش ULV قابل نصب بر روی وانت

مهرنوش جعفری؛ پیمان سیدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22092/amsr.2022.357283.1409

چکیده
  روش واحدی برای ارزیابی فناوریهای مختلف سمپاشی وجود ندارد. روشهای موجود دارای مزایا و محدودیتهایی بوده که باید مورد بررسی قرار گیرند. هدف از این پژوهش معرفی روش آزمونی برای ارزیابی سمپاشهای ULV قابل نصب بر پشت وانت است که این سمپاشها اغلب برای مبارزه با آفات مهاجم به ویژه ملخ صحرایی بکار می روند. در این پژوهش از راهنمای حداقلهای FAO کمک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی زیست محیطی گذر از تولید مرسوم شکر به سمت تولید تحت پالایشگاه زیستی به عنوان یک راهبرد پایدار برای دستیابی به اقتصاد زیستی-چرخه‌ای

محمد چناری؛ مجید خانعلی؛ محمد شریفی؛ هما حسین زاده بندبافها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22092/amsr.2022.357611.1408

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی و مقایسه خسارت‌های زیست‌محیطی تولید شکر خام درکشت و صنعت‌های استان خوزستان تحت چارچوب مرسوم خطی و تحت چارچوب یک دیدگاه اقتصاد زیستی-چرخه‌ای انجام شد. هدف از انتقال سامانه‌های تولیدی با اقتصاد خطی به سامانه‌های تولیدی با اقتصاد زیستی-چرخه‌ای درواقع حذف پسماند، افزایش کارایی مصرف مواد و انرژی و همچنین تولید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی امکان تولید سوخت زیستی از بیوماس ریزجلبک اسپرولینا در دومرحله با استفاده از فرآیند مایع‌سازی هیدروترمال (HTL)

مرتضی الماسی؛ نسیم حبیبی؛ حسین باخدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22092/amsr.2022.353787.1380

چکیده
  مزایای ذاتی ریزجلبک ها در میان انواع مختلف زیست توده باعث شده است که آن‌ها به یک منبع سودمند برای تولید روغن زیستی تبدیل شوند. فرآیند مایع سازی هیدروترمال یکی از فرآیندهای ترموشیمیایی است که به دلیل داشتن مزایایی متعدد همچون تولید محصولات با ارزش بالا و مصرف پایین انرژی توجه محققین را به خود جلب کرده است. هدف از این تحقیق انجام شده ...  بیشتر