نمایه نویسندگان

آ

 • آبدانان مهدی زاده، سامان ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • آبدانان مهدی زاده، سامان توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • آبدانان مهدی زاده، سامان طراحی و پیاده سازی یک سامانه سمپاش دقیق برای مدیریت علف های هرز با استفاده از سیستم بینایی رایانه در مزرعه چغندرقند [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 123-142]
 • آزادشهرکی، فرزاد کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]
 • آزادشهرکی، فرزاد طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادگان، بهزاد بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • آسودار، محمد امین ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • آقاعزیزی، سعید پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آق خانی، محمد حسین بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراهیمیان، حامد برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • ابراهیم زاده، سیدمحمدعلی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • احمدی، حجت بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • اسدی، اردشیر بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-14]
 • اسدی، اردشیر ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی برای کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغ ها [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 47-58]
 • اسدی، اردشیر اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، اردشیر ارزیابی سامانه های نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، محمد اسماعیل بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسدی، هرمز ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • اسلامی، محمد بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • اصغری چنار، مجید بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • اعلمی، مهران مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • افراسیاب، پیمان ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • افشارنیا، فاطمه تحلیل فرآیند حمل ساقه نیشکر از مزرعه تا کارخانه با استفاده از تئوری صف [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 109-122]
 • افضلی، سید محمد جواد اثر شرایط رطوبتی خاک بر کارآیی ماشین کارنده بیخاکورز و عملکرد گندم آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افضلی گروه، هوشنگ ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 29-42]
 • افضلی گروه، هوشنگ پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 111-124]
 • افضلی نیا، صادق اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]
 • افضلی نیا، صادق اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعه‌ای، مصرف سوخت، و عملکرد گندم در تناوب با ذرت [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 163-178]
 • افضلی نیا، صادق مقایسة اقتصادی خاک‌ورزی حفاظتی با خاک‌ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 109-124]
 • افضلی نیا، صادق مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افکاری سیاح، امیرحسین استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • افکاری سیاح، امیرحسین تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • افکاری سیاح، امیرحسین شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبری، مهدی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • اکرامی، محمد بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • اکرم، اسدالله بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]
 • الماسی، فرزاد مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • الماسی، مرتضی رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الماسی، هادی تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • الهامی‌راد، امیرحسین بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • امام جمعه، زهرا بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • امام‌جمعه، زهرا اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • امید، محمود بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • امیدی، احمد بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • امیریان، امیر ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • امین پناه، هاشم بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • انتظامی، علی‌اکبر بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • اندرزیان، بهرام بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • اورک، هادی توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 55-68]
 • اورک، هادی طراحی و پیاده سازی یک سامانه سمپاش دقیق برای مدیریت علف های هرز با استفاده از سیستم بینایی رایانه در مزرعه چغندرقند [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 123-142]
 • اوکوس، مارتین پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • بابازاده، حسین توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • بجایی، فرید ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • بذرافشان، محسن اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • برادران، غلامرضا تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • برقعی، علی محمد رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بصیری، شادی ارزیابی خواص آنتی‌اکسیدانی و آنتی رادیکال‌های آزاد عصاره‌های به‌دست آمده از هسته انار (Punica granatum L.) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 63-76]
 • بناکار، احمد عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • بناکار، احمد به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • به آئین، محمد علی بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • بهروزی نیا، ثمر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • بهزادی مکوندی، بهزاد رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهشتی، بابک طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پناهی، بهمن تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورباقر، رقیه اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]

ت

 • تاج‌الدین، بهجت تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • تاش شمس آبادی، حسینعلی تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • تاکی، اورنگ بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه‌خودکار برای کشت متراکم نشای ریشه لخت پیاز [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 67-80]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 1-14]
 • تاکی، اورنگ ساخت و ارزیابی گودال کن هیدرولیکی برای کوددهی درختان در فضای سبز شهری و باغ ها [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 47-58]
 • تاکی، اورنگ اارائۀ سامانه‌ای مکانیزه برای تولید نشای ریشه‌لخت چغندرقند در خزانۀ هوای آزاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاکی، اورنگ ارزیابی سامانه های نشاکار نیمه خودکار برای کاشت نشای ریشه لخت چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفهمی، داریوش بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • تقی نژاد، ابراهیم کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه‌سازی شاخص‌های نیم جوش کردن برای پیش بینی بیشترین راندمان برنج سالم [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 59-70]
 • تقی نژاد، ابراهیم بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی فرآیند خشک‌کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 37-54]
 • توکلی، حامد تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • توکلی، علیرضا توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]

ج

 • جاویدان، سید محمد طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار با موزع فنجانی مخروطی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 179-190]
 • جعفری، عبدالعباس به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • جمالی، محمد رضا تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • جمشیدی، بهاره بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • جمشیدی، بهاره پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • جمشیدی، بهاره کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]
 • جمشیدی، بهاره شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی کلجاهی، نسرین بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]
 • جنت خواه، جواد طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • جوادی، ارژنگ بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • جوادی، ارژنگ رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادی کیا، حسین تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • جوادی مقدم، جلال ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوادی مقدم، جلال طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوام، محمد تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوکار، لادن تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]

ح

 • حاتمی، پیام بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • حبیبی، فاطمه بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • حبیبی اصل، جعفر طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]
 • حبیبی اصل، جعفر اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]
 • حبیبی اصل، جعفر ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 91-108]
 • حبیبی‌اصل، جعفر حبیبی‌اصل تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • حجازیان، محمد بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن‌اقلی، علیرضا بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • حسن بیگی، سیدرضا طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسن خانی قوام، فرشته تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • حسین زاده بندبافها، هما بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]
 • حسین زاده سامانی، بهرام ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • حسین زاده سامانی، بهرام ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • حسین زاده سامانی، بهرام ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • حق طلب، دیدار ارزیابی عملکرد مزرعه ای دروگر برنج خودگردان و موتوری پشتی و مقایسه آنها با برداشت دستی در استان گیلان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 55-72]

خ

 • خیام‌نکویی، سیدمجتبی تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • خانی، علی ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • خان‌احمدی، مرتضی بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • خانعلی، مجید بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • خانعلی، مجید بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]
 • خجسته‌پور، مهدی پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • خدایی، جلال مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • خداییان چگنی، فرامرز مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • خدائی، جلال مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدائیان، فرامرز خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • خدائیان، فرامرز ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • خراسانی فردوانی، محمد اسماعیل ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • خراسانی فردوانی، محمد اسماعیل ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • خرم شکوه، پیمان بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروانی مقدم، عرفان بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • خلیلی، مژده برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • خمیری، مرتضی مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • خوش تقاضا، محمد هادی به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]

د

 • دانشیان، جهانفر تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • دلبری، معصومه ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • دهقان، الیاس ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • دهقان، الیاس اثر شرایط رطوبتی خاک بر کارآیی ماشین کارنده بیخاکورز و عملکرد گندم آبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دهقانیان، سیدابراهیم تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • دهقانیان، سید ابراهیم اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]
 • دهقان خانیکی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • دهقان خانیکی، محمد ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • دهقان‌نیا، جلال بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]

ذ

 • ذاکری‌نیا، مهدی برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • ذکی دیزجی، حسن ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • ذکی دیزجی، حسن مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • ذکی دیزجی، حسن بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]

ر

 • راسخ، منصور استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • راسخ، منصور پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، رضا طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمتی، محمد هاشم اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • رحمتی، محمد هاشم بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • رستمی، سجاد ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • رستمی، محمدعل ساخت و ارزیابی ماشین نخ‌ریسی کرک و پشم مناسب مناطق عشایری [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 29-42]
 • رستمی، محمدعلی پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]
 • رستمی، محمدعلی پایش مزارع دارای بقایای سوخته با استفاده از تصاویر ماهواره ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 111-124]
 • رستمی، محمدعلی تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، محمدعلی بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی، محمد علی بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 31-46]
 • رستمی کندری، سجاد ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • رشادصدقی، علی ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • رشادصدقی، علی بررسی عوامل مؤثر بر آسیب‌های مکانیکی وارد شده به غده‌های سیب‌زمینی در برداشت مکانیزه [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 71-86]
 • رشادصدقی، علی مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی اصل، عباس اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • رضایی اصل، عباس ساخت و ارزیابی عملکرد موزع استوانه‌ای بادی تحت‌ فشار(مجهز به جداکنندۀ بادی) برای کشت ردیفی بذر ماش با گریس بلت [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 125-138]
 • رضایی اصل، عباس بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]
 • رضوی، مهساسادات استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • رمدانی، زینب بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • رمضانی، آزیتا بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • رمضانی مقدم، محمد رضا ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • رنجبر، سید فرامرز بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • رنجبر، فردین بررسی خواص فیزیکی و حالتهای مختلف حرکتی سه نوع بذر در استوانۀ دوار برای پوشش‌دهی مناسب بذر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-68]
 • رهنما، مجید ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • روحانی، عباس پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • روربه، مجید تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • روزبه، مجید ارزیابی کارندة‌ کاشت مستقیم در روش‌های مختلف مدیریت بقایای گندم در زراعت ذرت [(مقالات آماده انتشار)]
 • روزبه، مجید تاثیر نوع شیار‌بازکن و موقعیت چرخ فشار بر کارایی ماشین کاشت مستقیم در زراعت گندم [(مقالات آماده انتشار)]
 • روزبهانی، محبوبه ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • روستا، محمدجواد اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعه‌ای، مصرف سوخت، و عملکرد گندم در تناوب با ذرت [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 163-178]
 • رئیسی جعفرآبادی، ندا طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • رئوفت، محمدحسین پایش درصد پوشش بقایای گیاهی و شدت خاک‌ورزی با بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 81-96]

ز

 • زارعی، سمیرا مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • زارعی، سمیرا مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، قاسم طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، قاسم پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی، قاسم ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرافشان، پیام طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زلفی، محسن خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • زمانی، اکبر تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • زمردی، شهین تاثیر پوشش خوراکی زئین ذرت و کلرید کلسیم بر بهبود خواص کیفی و افزایش عمر انباری زردآلو [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 27-40]
 • زورآبادی، اصغر مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]

س

 • ساعدی، زهرا ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • سالمی، حمیدرضا ارزیابی عملکرد هیدرولیکی ساختمان‌های آبگیر و تنظیم سطح آب در شبکه‌های آبیاری زاینده‌رود و درودزن [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 83-102]
 • سالمی، حمیدرضا بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • سبزی، سجاد تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • سعیدی راد، محمدحسین ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • سعیدی راد، محمدحسین ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • سعیدی راد، محمدحسین ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • سعیدی راد، محمدحسین تاثیر روش کشت و رطوبت خاک بر کارایی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-108]
 • سعیدی راد، محمد حسین راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • سلامتی، نادر ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • سلیمانی‌فرد، منصوره مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]

ش

 • شاکر، محمد به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • شاکر، محمد بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 31-46]
 • شاهقلی، غلامحسین تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • شاهقلی، غلامحسین تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • شاهقلی، غلامحسین پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • شاهقلی، غلامحسین تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • شاهقلی، غلامحسین پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهقلی، غلامحسین پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهقلی، غلامحسین بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شاهقلی، غلامحسین اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ داودی، محمدجواد بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]
 • شیخ داودی، محمدجواد ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیخ داوودی، محمدجواد ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • شیخ داوودی، محمدجواد ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • شیخ داوودی، محمد جواد ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • شرایعی، پروین تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • شریفی، احمد پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شریفی، محمد بهینه‌سازی زمان- هزینه- کیفیت در مدیریت پرورش گاو شیری با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های فراابتکاری و منطق فازی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 43-56]
 • شریفی مالواجردی، احمد بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • شریفی مالواجردی، احمد پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • شریف‌نسب، هومن طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین مناسب برداشت گلبرگ گیاه گلرنگ [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروانیان، عبدالرسول مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانزاده، مهدی بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • شکرپور، سیروس رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شینی دشتگل، علی ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • شهبازی، ابراهیم تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهبازی، احسان مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شواخی، فروغ تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]

ص

 • صادقی لاری، عدنان برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • صادقی‌ ماهونک، علیرضا مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • صادق نژاد، حمیدرضا بررسی بهره وری آب و عملکرد سویا تحت سامانه های مختلف خاک ورزی و بقایای گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، رضا بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • صالحیان، فرزاد بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • صیدی، رحیم ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • صیدی، رحیم ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • صداقت حسینی، سید مرتضی ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • صداقت‌حسینی، سیدمرتضی طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • صدرنیا، حسن بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • صدقی، حسین توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • صفری، محمود بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • صلح جو، علی اکبر تاثیر شکل هندسی شیاربازکن بر بانک بذر علف های هرز [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 19-30]
 • صلح جو، علی اکبر اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلح جو، علی اکبر اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • صلح‌جو، علی‌اکبر تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 15-26]
 • صلواتیان، سید بابک بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]
 • صلواتیان، سید بابک بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • صوتی خیابانی، محمود بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]

ض

 • ضیایی، علیرضا اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]

ط

 • طاهری خراسانی، ناصر بهینه‌سازی و ارزیابی سم‌پاش توربینی باغی به‌منظور سم‌پاشی درختان نخل [(مقالات آماده انتشار)]
 • طباطبایی کلور، رضا ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • طباطبایی کلور، رضا تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • طهری، محمد بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]

ظ

 • ظریف نشاط، سعید ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • ظریف نشاط، سعید راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • ظریف نشاط، سعید ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • ظریف نشاط، سعید تاثیر روش کشت و رطوبت خاک بر کارایی ماشین‌های برداشت سیب‌زمینی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 99-108]

ع

 • عابدی، اصغر مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، فریبرز برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • عباسی، فریبرز توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • عباسی، فریبرز ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • عباسی، نادر بررسی تأثیر ویژگی‌های هیدرودینامیکی غیراشباع بر میزان تراوش و پایداری شیب بالادست سد خاکی همگن در اثر تخلیه سریع مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 19-36]
 • عباسپورفرد، محمد حسین بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دستگاه پلاستیک جمع کن و ارائۀ شرایط و پارامترهای بهینه [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 109-124]
 • عباسپورفرد، محمد حسین بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور گیلانده، یوسف تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • عباسپور گیلانده، یوسف تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • عباسپور گیلانده، یوسف تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور گیلانده، یوسف تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 1-18]
 • عباسپور گیلانده، یوسف تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 1-12]
 • عباسپور گیلانده، یوسف بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور گیلانده، یوسف اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور گیلانده، یوسف پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسپور گیلانده، یوسف پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی نژاد، رضا تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • عبدی، رضا بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • عبدی، رضا بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • عبدی، روزبه ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • عبداله زارع، زهرا ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • عدل، مهرداد بررسی استحصال بیوگاز از پسماندهای ساقۀ کلزا، محتویات شکمبه وکود گاوی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 93-108]
 • عرب حسینی، اکبر پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزلتی، سعید طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • عساکره، عباس رتبه‌بندی تراکتورهای متداول از نظر تناسب با شرایط کشاورزی و اقلیمی با روش‌ تصمیم‌گیری چند معیاره (مطالعه موردی: منطقه سارال شهرستان دیواندره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عساکره، عباس بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]
 • عساکره، عباس ارزیابی تناسب اراضی غرب شهرستان اهواز برای کشت گندم آبی با تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و سامانۀ اطلاعات جغرافیایی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 81-98]
 • عسکری، بیژن بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • عسکری، محمد تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر عملکرد تراکتور – زیرشکن [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 109-128]
 • عسکری، محمد بررسی نیروهای سه محوره وارد بر زیرشکن کج ساق تک شاخه و دو شاخه در سرعت های پیشروی متفاوت [(مقالات آماده انتشار)]
 • عسکری، محمد پیش بینی انرژی موردنیاز عملیات زیرشکنی با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی (ANFIS) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصاری، محمدجواد تهیه نقشه پراکنش و شدت عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، محمدرضا بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • علیزاده، محمدرضا مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • علیزاده، محمدرضا اثر دما و رطوبت نهایی شلتوک بر مدت زمان خشک شدن و خصوصیات تبدیل در خشک‌کن بسترسیال با دو منبع حرارتی [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 101-114]
 • علیزاده، محمدرضا تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • علیزاده، محمدرضا ارزیابی عملکرد مزرعه ای دروگر برنج خودگردان و موتوری پشتی و مقایسه آنها با برداشت دستی در استان گیلان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 55-72]
 • علیمردانی، رضا تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • علوی منش، سید منصور اثر خاکورزی حفاظتی و روش‌های آبیاری بر بهره‌وری مصرف آب و عملکرد گندم در تناوب با پنبه (مطالعۀ موردی در استان فارس) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 57-70]
 • علوی منش، سید منصور بررسی ارگونومیکی برخی از اجزای تراکتورهای متداول در استان فارس [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 31-46]
 • علوی منش، سید منصور اثر رطوبت خاک، سرعت پیشروی و فاصلۀ بین تیغه های خاک ورز کج ساق بر میزان خرد شدن خاک [(مقالات آماده انتشار)]
 • عین‌افشار، سودابه تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

غ

 • غائبی، هادی طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • غریبی اصل، سیامک تحلیل و مقایسۀ انرژی دو سامانۀ هواکشت و معمولی در تولید مینی تیوبر سیب زمینی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 71-84]
 • غضنفری مقدم، احمد مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • غلامی، مهران بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]

ف

 • فاضلی، صداقت تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • فاضل نیاری، ضرغام تأثیر سرعت پیشروی و عمق خاک‌ورزی بر مصرف سوخت و مقاومت کششی چند نوع تیغه کولتیواتور [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 71-88]
 • فاضل نیاری، ضرغام تعیین ویژگی ها و مدل بهینه به منظور طبقه بندی اجزای کیفی گندم بذری با استفاده از پردازش تصاویر دوربین دیجیتال صنعتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فتحعلی نژاد، کاظم تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • فریدی، حمیده پارامترهای طراحی سامانه مبدل حرارتی هوا-زمین با سطح مقطع مربعی - مطالعه موردی: گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادی، پیام پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • فرهادی، پیام پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهادی، رویا شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فیروزی، سعید بررسی عوامل موثر بر بهبود کارایی کارخانه های چای سازی استان گیلان به روش دلفی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 47-58]

ق

 • قادرنژاد، کامل پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمیان، حسن بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • قاسمی نژاد رائینی، محمود تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی ورنامخواستی، مهدی ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • قبادی، محبوبه برآورد نفوذ در آبیاری جویچه‌ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس‌سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • قبادیان، برات عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • قزلی، فرخ دین اثر کولتیواتور کج ساق در کنترل علف‌های هرز و عملکرد چغندرقند [(مقالات آماده انتشار)]
 • قضاوتی، جلال الدین طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 79-92]
 • قنبری، علی حسین تاثیر مدیریت بقایا و سطوح کودی نیتروژن بر تجمع نیترات باقیمانده خاک و عملکرد ذرت در روش بی خاک ورزی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 85-96]
 • قنبرزاده، بابک تأثیر افزودن دو نوع قوام دهنده‌ روی خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و میکروبی ماست میوه‌ای قالبی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 65-78]
 • قنبرزاده، بابک بررسی تأثیر استفادۀ توأم از نانوذرات دی‌اکسید تیتانیم‌ و نانوکریستال ‌سلولز بر ویژگی‌های گرمایی، آبگریزی و رنگی بیونانوکامپوزیت‌های نشاسته- PVOH [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 99-118]

ک

 • کاظمی، نواب ارزیابی پارامترهای عملکردی کارندۀ نیوماتیکی مدل یونیسم و مدلسازی یکنواختی کاشت با کمک پردازش تصویر [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 31-46]
 • کیانمهر، محمد حسین بررسی خواص فیزیکی و حالتهای مختلف حرکتی سه نوع بذر در استوانۀ دوار برای پوشش‌دهی مناسب بذر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 55-68]
 • کیانمهر، محمد حسین طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه جداساز گرانشی سنگ از کود دامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانمهر، محمد حسین پارامترهای مؤثر بر جداسازی یولاف وحشی (Avena fatua) از توده گندم با استفاده از دستگاه جداکننده میز وزنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیان مهر، محمدحسین بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]
 • کاووسی بلوطکی، حسن ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 91-108]
 • کرمی، زهره اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • کرمی، علی داد اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک، ظرفیت مزرعه‌ای، مصرف سوخت، و عملکرد گندم در تناوب با ذرت [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 163-178]
 • کریمی، عبدالحمید مقایسۀ شاخص‌های انرژی و بهره‌وری مصرف آب در تولید علوفه به روش هیدروپونیک و معمولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، نیره اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • کرمانی، علی ماشاءاله بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 1-18]
 • کسرایی، مهدی بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کشوری، آتنا پهنه‌بندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز در کشاورزی استان خوزستان با استفاده از تحلیل خوشه ای FCM [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 125-138]
 • کلانتری، سیامک کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 13-24]
 • کمالی، آزاده تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]

گ

 • گازر، حمیدرضا مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • گازر، حمیدرضا تاثیر خشک‌کن دوار جدید بر بهینه‌سازی خشک‌کردن شلتوک رقم هاشمی و کیفیت تبدیل برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • گیلانی، عبدالعلی تأثیر روش‌های خاک‌ورزی و کاشت برنج بر پارامترهای فنی ماشین، عملکرد و اجزای عملکرد گندم و مدیریت بقایا در تناوب برنج-گندم در خوزستان [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 45-62]
 • گیلانی، عبدالعلی ساخت و ارزیابی صفحۀ موزع شیاردار برای خشکه‌کاری بذر شلتوک با ردیف‌کار پنوماتیک [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 87-100]
 • گلزاریان، محمودرضا پیش‌بینی عمر اقتصادی تراکتور با استفاده الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: چهار نوع تراکتور رایج در استان خراسان رضوی) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 97-108]
 • گل محمدی، عبدالله پیش بینی فشار تماسی و مقاومت به نفوذ خاک با اندازه‌گیری مساحت تماسی لاستیک و هدایت الکتریکی ظاهری خاک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 19-36]
 • گل‌محمدی، عبدالله پیش‌بینی مقاومت غلتشی لاستیک با استفاده از مدل رگرسیونی و شبکۀ عصبی مصنوعی (ANN) [(مقالات آماده انتشار)]
 • گوانجی، سارا بهینه‌سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • گودرزی، فرزاد تأثیر 1- متیل سیکلوپروپن بر زمان رسیدن گوجه‌فرنگی در انبار [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 89-98]
 • گودرزی، فرزاد کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • گوشه، سید محی الدین طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 119-132]

ل

 • لرستانی، علی نجات تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • لسانی، میثم بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • لشگری، مجید بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • لطیفی، عاصفه بررسی اثر پاربویل کردن بر خصوصیات تبدیل و کیفی سه رقم طارم، شیرودی و فجر [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 77-88]
 • لطفعلیان، مجید بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطفعلیان، مریم ارزیابی و مقایسه تلفات برداشت در کمباین‌های کاه‌کوب و معمولی در استان فارس [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 85-96]
 • لطفعلیان، مریم ارزیابی مزرعه‌ای یک دستگاه بارکن هندوانه [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 191-208]
 • لطفعلیان دهکردی، امین مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطفعلی آینه، غلامعباس اثر همپوشانی بشقاب‌ها و سرعت پیشروی بر کارایی دستگاه ترادیسک در تهیه زمین برای کاشت گندم در بقایای ذرت [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 41-54]

م

 • مالکی، ندا ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • متولی، علی بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی فرآیند خشک‌کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 37-54]
 • متولی، علی تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجد سلیمی، کوروش بررسی انرژی مصرفی در تولید چای سیاه در کارخانه‌های چای‌سازی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 29-42]
 • محتسبی، سید سعید تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • محجوبی، آرش برآورد شوری خاک در محدوده ریشه نیشکر با مدیریت‌های مختلف آبیاری و زهکشی در کشت و صنعت امام خمینی با استفاده از مدل SaltMod [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 1-18]
 • محمدی، آسیه مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • محمدی، دادگر مقایسة اقتصادی خاک‌ورزی حفاظتی با خاک‌ورزی مرسوم در تناوب گندم- پنبه [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 109-124]
 • محمدی امینی، زهرا مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • محمددوست چمن آباد، حمیدرضا استفاده از تکنیک ماشین بینایی برای تشخیص علف هرز در مزرعه سیب زمینی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 17-30]
 • محمدرضائی، راشد مدلسازی زمانی و تحلیل روند تولید بیوگاز با استفاده از زمین آمار [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 59-70]
 • محمدزمانی، داود طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار نیمه خودکار با موزع فنجانی مخروطی [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 179-190]
 • محمدزمانی، داوود طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 79-92]
 • محمدی قرمزگلی، خسرو مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی کیا، میلاد بررسی اثر اسید اولئیک بر ویژگی‌های فیزیکی، مکانیکی و سد کنندگی فیلم خوراکی ثعلب [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 51-64]
 • محمدی گل، رضا بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 1-14]
 • محمدی لیمایی، سلیمان بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدنیا گالشکلامی، مهدیه بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش کاهش آلاینده های محیط زیست درتولید کلوچه با استفاده از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها و الگوریتم ژنتیک [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 143-162]
 • محمودی، اصغر ساخت و ارزیابی سامانۀ آکوستیک هوشمند برای درجه‌بندی زمان واقعی بادام [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 31-46]
 • محمودی، اصغر بررسی تناظر فوریه – رینولدز در تخمین پارامترهای پیش خنک سازی انار [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 95-112]
 • محمودی، اصغر پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • محمودی، فرهاد بررسی بهره‌وری نهاده‌های کشاورزی در کشت گندم، مطالعۀ موردی: دشت مهران [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 97-110]
 • مختاری، فرهاد بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • مرادخانی، مجید تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • میران زاده، مختار بررسی امکان افزایش سرعت پیشروی نشاکار نیمه‌خودکار با تغییر الگوی کاشت از تک نشایی به چند نشایی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 79-94]
 • مردانی کرانی، عارف پیش‌بینی تأثیر کود دامی و تردد تایر تراکتور بر تراکم خاک رسی با استفاده از شبکه های عصبی پرسپترون چندلایه [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، سجاد مدل سازی و بهینه سازی انرژی مصرفی کولتیواتورهای مزرعه با استفاده از روش سطح پاسخ (یک مطالعه موردی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرزبان، افشین تحلیل فرآیند حمل ساقه نیشکر از مزرعه تا کارخانه با استفاده از تئوری صف [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 109-122]
 • مرزبان، افشین پهنه‌بندی توزیع توان تراکتوری مورد نیاز در کشاورزی استان خوزستان با استفاده از تحلیل خوشه ای FCM [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 125-138]
 • مرزبان، افشین تحلیل اقتصادی سیستم های مختلف تولید محصول بامیه در استان خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرلطیفی، سیدمجید بررسی تناسب پوشش‌های مصنوعی زهکشی با خصوصیات خاک در اراضی دشت شادگان با استفاده از آزمون نفوذسنجی [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 53-66]
 • مساح، جعفر بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • مستوفی سرکاری، محمد رضا ارزیابی اقتصادی کمباین‌های مختلف برداشت گندم در استان تهران [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 55-64]
 • مسعودی، حسن ارزیابی سرعت پاسخ و مانورپذیری سامانه کنترل سرعت پیشروی دروگر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 107-118]
 • مسعودی، حسن ارزیابی مصرف سوخت موتور هاروستر نیشکر سری ۷۰۰۰ در دو حالت کنترل مکانیکی مرسوم و الکترونیکی هوشمند [(مقالات آماده انتشار)]
 • میسمی، محمد علی بررسی الگوی مصرف انرژی و کاربرد تکنیک‌ عصبی- فازی در مدل‌سازی عملکرد محصولات علوفه‌ای [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 125-138]
 • مشرف، لاله بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های استخراجی سبوس برنج در شرایط آون و مقایسه با BHT [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 55-66]
 • مشرف، لاله اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • مشرّف، لاله اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • مصری گندشمین، ترحم اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصلحی رودی، سیامک بهبود عملکرد کودپاش گریز از مرکز به منظور پاشش کود پلت [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظفری، منصوره پایش و مدل سازی چروکیدگی ورقه های سیب هنگام خشک شدن در هوای گرم با استفاده از ویژگی‌های بافت تصاویر پس پراکنش لیزر [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 133-150]
 • مظهری، محمد راهبردهای بهبود و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مزارع زعفران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک (SWOT) [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 65-78]
 • معین فر، عبدالمجید اثر سیستم های حرکتی مختلف تراکتور بر تراکم خاک و لغزش چرخ‌های محرک [(مقالات آماده انتشار)]
 • ملک، سعید اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 1-12]
 • مینایی، سعید عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • مینایی، سعید به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 47-64]
 • مینایی، سعید بررسی عوامل مکانیکی موثر بر مقاومت برشی ساقه های نشای گوجه فرنگی و بادنجان در مرحله پیوندزنی [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 65-80]
 • مینایی، سعید رهیافتی برای بدست آوردن پارامترهای زیست‌سنجی و نگاشت منحنی رشد ماهی قزل آلا بوسیله آنالیز تصویر دیجیتالی تحت شرایط آزمایشگاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مینایی، سعید مینایی بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • منصوری، یعقوب مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 15-28]
 • منصوری، ندا بررسی و مقایسه روش‌های مختلف کشت قلمه نیشکر در شرایط خوزستان [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 73-90]
 • مهاجرانی، عزالدین بررسی اثر پیش‌پردازش‌های مختلف طیفی بر ارزیابی غیر مخرب کیفیت پرتقال با اسپکتروفتومتری فروسرخ نزدیک (NIRS) [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • مهدی نیا، عباس ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • مهدی نیا، عباس ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • مهدی‌نیا، عباس ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 1-10]
 • موسی پور گرجی، احمد شناسایی ژنوتیپ‌های سیب‌زمینی پس از دوره انبارمانی با استفاده از ترکیب روش‌های پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • موسوی، سیدمحمد ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 13-26]
 • مومنی، داود عملکرد سامانۀ گرمایش خورشیدی مجهز به عدسی فرسنل خطی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 19-30]
 • مومنی، داود طراحی و شبیه سازی سازه گلخانه‌ای هشت‌وجهی در برابر انواع بارهای وارده [(مقالات آماده انتشار)]
 • مومنی، داود ارزیابی فنی، اقتصادی و محیط زیستی بهره‌برداری از سامانه تولید همزمان انرژی الکتریکی و گرما در کشت‌های گلخانه‌ای ایران [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • نادری بلداجی، مجتبی ارائه یک الگوریتم برای پیش‌بینی روزانه تنش پیش‌تراکم خاک (مطالعه موردی در شهرستان شهرکرد) [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 1-16]
 • نادری بلداجی، مجتبی مقایسه فنی سه روش برداشت نیمه مکانیزه، مکانیزه چند مرحله‌ای و مکـانیزه تـک مرحلـه‌ای (کمبـاین) چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی (شهرستان جوین) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیازمند، راضیه تأثیر نوع و غلظت مواد دیواره بر ریزپوشانی ترکیبات رنگی عصارة زعفران با استفاده از خشک‌کن انجمادی [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 25-38]
 • ناصری، ابوالفضل مقایسه روش‌های کاشت مکانیزه گندم در خاک‌ شور [(مقالات آماده انتشار)]
 • نجفی، بهمن طراحی، ساخت و ارزیابی یک خشک کن خورشیدی تجهیزشده با مواد تغییرفاز دهنده [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 89-106]
 • نجفیان، گودرز مقایسه تأثیر بیو پلیمرهای میکروبی بر ویژگی‌های اکستنسوگرافی خمیر گندم و انبارمانی نان حجیم [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 39-54]
 • نصیری، سید مهدی بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری، مهرداد طراحی، ساخت و ارزیابی نشاکار تمام خودکار گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 65، 1394، صفحه 79-92]
 • نظرزاده اوغاز، صمد ارزیابی فنی بذرکارهای کاشت مستقیم (کاشت بی‌خاک‌ورزی) رایج در کاشت گندم در منطقه خراسان رضوی [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 109-118]
 • نظرزاده اوغاز، صمد ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • نعمت اللهی، محمدامین بررسی تجربی و شبیه‏ سازی وقوع سرمازدگی تشعشعی به روش دینامیک سیالات محاسباتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوربخش، شهین مدل‌سازی مسیر جریان میوه پوست‌گیری شده و پوست‌گیری نشده زیتون تلخ از یک مخزن [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 95-108]
 • نوروزیه، شهرام ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد کمباین های وش چین خودگردان و کششی [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 97-108]
 • نوروزیه، شهرام بررسی و ارزیابی دستگاه استخراج تخم کدو [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 43-54]

و

 • واحدی، عادل اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 41-54]
 • واحدی، عادل بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • واحدی، عادل تجزیه و تحلیل و بهینه‌سازی انرژی مصرفی در تولید گندم آبی به روش تحلیل پوششی داده‌ها (مطالعه موردی استان البرز) [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هاشمی، سید جعفر بررسی اثر زمان برداشت بر خصوصیات تبدیل دو رقم برنج هاشمی و گوهر [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 29-40]
 • هاشمی، سید جعفر ساخت و ارزیابی دستگاه خانگی تولید کمپوست از ضایعات گیاهی [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 69-84]
 • هاشمی، سید جعفر بررسی پارامترهای انرژی، زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی فرآیند خشک‌کردن (مطالعه موردی: برش های سیب) [دوره 20، شماره 72، 1398، صفحه 37-54]
 • هاشمی، سید جعفر تغییرات برخی خصوصیات کیفی میوه زردآلوی بسته‌بندی شده با اتمسفر اصلاح شده [(مقالات آماده انتشار)]
 • هاشمی، مریم خصوصیات فیزیکوشیمیایی و مکانیکی فیلم‏های خوراکی بر پایه کفیران و پروتئین‏های آب پنیر [دوره 16، شماره 1، 1394، صفحه 37-50]
 • هاشمی، مریم تاثیر روش بسته‌بندی نانویی بر پایه کیتوزان و پوشش واکس نانوکیتوزان بر خصوصیات فیزیکی زردآلو رقم 526 (58- شاهرود) [دوره 15، شماره 3، 1393، صفحه 41-52]
 • هدایتی پور، ابوالفضل تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 17-28]
 • هزارجریبی، ابوطالب برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی [دوره 15، شماره 2، 1393، صفحه 1-14]
 • همایون فر، فرهاد بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست [دوره 18، شماره 68، 1396، صفحه 1-16]

ی

 • یحیی‌زاده، آسیه بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • یوسفی، قاسم اثر پیش تیمار اسمز- اولتراسونیک و خشک ‌کردن تکمیلی با مایکروویو بر خصوصیات کیفی گیلاس سیاه خشک شده [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 67-82]
 • یونسی الموتی، محمد طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته [دوره 15، شماره 1، 1393، صفحه 11-24]
 • یونسی الموتی، محمد ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • یونسی الموتی، محمد مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران) [دوره 17، شماره 66، 1395، صفحه 15-28]
 • یونسی الموتی، محمد تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران [دوره 17، شماره 67، 1395، صفحه 69-80]
 • یونسی الموتی، محمد تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود [دوره 18، شماره 69، 1396، صفحه 1-18]
 • یونسی الموتی، محمد بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران) [دوره 19، شماره 70، 1397، صفحه 25-40]
 • یونسی الموتی، محمد تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک [دوره 19، شماره 71، 1397، صفحه 17-28]