بهینه سازی مکانیزاسیون حمل و نقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی بر اساس اهداف چندگانه ( زیستمحیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- دانشکده منابع طبیعی

2 گروه جنگلداری،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 گروه جنگلداری، دانسکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

چکیده

در این مطالعه، به‌منظور تعیین مکانیزاسیون بهینه حمل‌ونقل اولیه چوب در جنگل های هیرکانی ایران، ماشین‌های فعلی شامل Timberjack 450C، HSM 904، تراکتور کشاورزی و برخی ماشین‌های جدید شامل LKT 81، TAF 690،Vimek 610 و Mowi 650 موردبررسی قرار گرفتند. از تکنیک برنامه ریزی آرمانی که روشی برای بهینه سازی چند هدف است، استفاده شد. اهداف موردنظر شامل: زیست محیطی، اقتصادی، عملکرد، ارگونومیک بود. نتایج نشان داد که اسکیدرهای Timberjack 450C و HSM 904 برای حمل گرده‌بینه، نسبت به ماشین‌های دیگر هزینه حمل و نقل کمتری دارند و به لحاظ اقتصادی همچنان ماشین‌های مقرون‌به‌صرفه‌ای هستند. استفاده از تراکتور کشاورزی برای حمل هیزم و کاتین مقرون‌به‌صرفه نیست و گزینه اقتصادی جایگزین، تریلر Mowi 650 است. در صورت انجام جایگزینی، هزینه حمل هیزم و کاتین %44 کاهش می‌یابد. نتایج بهینه‌سازی با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی و لحاظ نمودن همه اهداف نشان داد که برای حمل گرده بینه و هیزم، اسکیدر LKT 81 و فورواردر Vimek 610 باید جایگزین ماشین های فعلی گردد. با انجام جایگزینی، هزینه حمل گرده بینه و هیزم و کاتین به ترتیب %15 افزایش و %10 کاهش می‌یابد. در حال حاضر مکانیزاسیون حمل و نقل چوب در جنگل های هیرکانی ازلحاظ اهداف چهارگانه این مطالعه، بهینه نیست و نیاز به تغییر دارد. در مدیریت ماشین آلات جنگل، جنبه‌های زیست‌محیطی و ارگونومیک باید موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 12 اسفند 1396
  • تاریخ بازنگری: 26 شهریور 1397
  • تاریخ پذیرش: 28 آذر 1397