تعداد مقالات: 161
2. ارزیابی دو مکانیزم اعمال نیروهای فشاری و ضربه‌ای برای جداسازی کلاله از گل زعفران خشک شده

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-10

محمدحسین سعیدی راد؛ عباس مهدی‌نیا


3. برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با مدل تجربی و مدل عددی HYDRUS-2D در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-14

مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی


4. اثر نوع پوشش بسته‌بندی و مواد رطوبت‌گیر بر عمر نگهداری قارچ دکمه‌ای

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-12

نیره کریمی؛ لاله مشرف؛ سعید ملک


5. توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس‌سازی در آبیاری جویچه‌ای

دوره 16، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-12

علیرضا توکلی؛ حسین بابازاده؛ فریبرز عباسی؛ حسین صدقی


6. صفحات آغازین

دوره 16، شماره 65، پاییز و زمستان 1394


7. صفحات آغازین

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395


8. صفحه آغازین

دوره 17، شماره 67، پاییز و زمستان 1395


9. ساخت و ارزیابی ماشین هواده چمن برای استفاده در خاک‌های سنگین ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-14

اردشیر اسدی؛ اورنگ تاکی


10. صفحه آغازین

دوره 18، شماره 68، بهار و تابستان 1396


11. صفحات آغازین

دوره 18، شماره 69، پاییز و زمستان 1396


12. صفحات آغازین

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397


13. صفحات آغازین

دوره 19، شماره 71، پاییز و زمستان 1397


14. صفحات آغازین

دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398


16. طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-24

سیدمرتضی صداقت‌حسینی؛ محمد یونسی الموتی


17. تأثیر مدیریت بقایای گیاهی و زمان انجام پی‌آب بر عملکرد گندم آبی در سیستم کاشت روی پشته‌های عریض

دوره 15، شماره 2، بهار و تابستان 1393، صفحه 15-26

علی‌اکبر صلح‌جو؛ سیدابراهیم دهقانیان


18. ارزیابی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی نوشیدنی شیرفندق بر پایه آب پنیر تخمیر شده با دانه کفیر

دوره 15، شماره 3، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

ندا مالکی؛ فرامرز خدائیان؛ سیدمحمد موسوی


20. بررسی برداشت مکانیکی زیتون روغنی توسط چهار نوع ماشین برداشت

دوره 16، شماره 65، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-18

علی ماشاءاله کرمانی


21. بررسی متغیرهای موثر بر پاسخ آکوستیک در تشخیص شکستگی پوستۀ تخم مرغ

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-14

مجید لشگری؛ رضا محمدی گل


22. مقایسۀ دو کارنده جهت کشت سبزی ها در خوزستان

دوره 17، شماره 67، پاییز و زمستان 1395، صفحه 15-28

زهرا محمدی امینی؛ یعقوب منصوری؛ حسن ذکی دیزجی


23. بررسی اثر طول ورزدادن دستگاه اکسترودر ورزدهنده بر خواص پلت کود کمپوست

دوره 18، شماره 68، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

فرهاد همایون فر؛ محمدحسین کیان مهر؛ بهزاد آزادگان


24. تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود

دوره 18، شماره 69، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-18

رضا عباسی نژاد؛ علی نجات لرستانی؛ محمد یونسی الموتی


25. تشخیص علف‌هرز چاودار از گیاه سیب‌زمینی با استفاده از پردازش ویدئو و هوش محاسباتی

دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-18

سجاد سبزی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ حسین جوادی کیا