کلیدواژه‌ها = کیفیت
تعداد مقالات: 2
1. کیفیت‌سنجی غیر مخرب انگور رقم عسگری بر پایه طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-24

فرزاد آزادشهرکی؛ سیامک کلانتری؛ بهاره جمشیدی


2. بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی

دوره 16، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-70

فاطمه حبیبی؛ آسیه یحیی‌زاده