کلیدواژه‌ها = اصطکاک خاک- فلز
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سرعت لغزشی قطعات لغزنده از جنس مختلف و مقدار رطوبت خاک بر ضریب اصطکاک خارجی سه نوع خاک

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

یوسف عباسپور گیلانده؛ فرشته حسن خانی قوام؛ غلامحسین شاهقلی