کلیدواژه‌ها = طبقه بندی بیز
تعداد مقالات: 1
1. توسعه یک سامانه دقیق کنترل علف های هرز برای زمین های چمن به کمک بینایی ماشین

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 55-68

هادی اورک؛ سامان آبدانان مهدی زاده