کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران)

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

عادل واحدی؛ محمد یونسی الموتی؛ احمد شریفی مالواجردی