نویسنده = محمد یونسی الموتی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر روش های خاک ورزی بر مصرف انرژی و عملکرد گندم آبی در منطقه اراک

دوره 19، شماره 71، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-28

ابوالفضل هدایتی پور؛ محمد یونسی الموتی


2. بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران)

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

عادل واحدی؛ محمد یونسی الموتی؛ احمد شریفی مالواجردی


3. تأثیر الگوی آج تایر بر عملکرد کششی تایر با مدل‌سازی المان محدود

دوره 18، شماره 69، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-18

رضا عباسی نژاد؛ علی نجات لرستانی؛ محمد یونسی الموتی


4. تعیین مناسب‌ترین سن نشای برنج در کشت مکانیزه به منظور دستیابی به بالاترین عملکرد محصول در مازندران

دوره 17، شماره 67، پاییز و زمستان 1395، صفحه 69-80

کاظم فتحعلی نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ مجید مرادخانی؛ محمد یونسی الموتی


5. مقایسۀ پارامترهای عملکردی و مصرف انرژی سامانه های تبدیل شلتوک (مطالعۀ موردی: استان مازندران)

دوره 17، شماره 66، بهار و تابستان 1395، صفحه 15-28

حمیدرضا گازر؛ محمدرضا علیزاده؛ محمد یونسی الموتی


6. ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان‌ متغیر

دوره 16، شماره 2، بهار و تابستان 1394، صفحه 93-108

محمد یونسی الموتی؛ سید مرتضی صداقت حسینی


7. طراحی، ساخت و ارزیابی موزع کودکار با قابلیت کنترل پیوسته

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-24

سیدمرتضی صداقت‌حسینی؛ محمد یونسی الموتی