نویسنده = عادل واحدی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی وضعیت موجود و تعیین شاخص های مکانیزاسیون برنج (مطالعه موردی در استان مازندران)

دوره 19، شماره 70، بهار و تابستان 1397، صفحه 25-40

عادل واحدی؛ محمد یونسی الموتی؛ احمد شریفی مالواجردی


3. اندازه گیری شاخص های انرژی تولید مرغ گوشتی استان البرز

دوره 17، شماره 67، پاییز و زمستان 1395، صفحه 41-54

عادل واحدی