نویسنده = جعفر حبیبی اصل
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی فنی و راندمان دو نوع جمع کننده خورشیدی برای خشک کردن شلتوک برنج در شرایط خوزستان

دوره 20، شماره 72، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-108

جعفر حبیبی اصل؛ حسن کاووسی بلوطکی


3. طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین خاک ورز نواری فعال قابل انضمام به خطی‌کارغلات

دوره 18، شماره 68، بهار و تابستان 1396، صفحه 119-132

جعفر حبیبی اصل؛ سید محی الدین گوشه